ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

LugoKids Anaokuluna Hoşgeldiniz!

Çocuklarımızı özgür, öz güveni tam ve konuşma becerileri yükselirken bilişsel
gelişimlerini yaşlarına uygun seviyede en üst düzeye çıkarmaktır… Çocuklar, özdisiplini ve
benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı,
kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının
haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan
ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Yaklaşan Etkinlikler

Available Now

Eğitim Sistemimiz

Lugokids Anaokulu’nda çocuğun tüm gelişim alanlarını aynı oranda destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır.Okulumuzda tüm eğitim modellerinden esinlenerek hazırlanmış eklektik bir program temelde yer almaktadır. Etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS /Fen- Matematik Programı programı çalışmalarımızın kalbidir.

Görseller