Çocuklar ;
“duyduklarını unuturlar”…
“gördüklerini hatırlarlar”…
“yaptıklarını öğrenirler.” 

 

Bütün bunları göz önüne alarak çocuklarımıza mutlu , sıcak, samimi bir ortama hazırlıyoruz. Bu ortam içinde çocuklar aileleri ile işbirliği kuran profesyonel eğitimcilerimiz eşliğinde potansiyellerini geliştirirler. Profesyonel gözlemcilerle bireysel gelişimlerinde rol oynayan

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Sözel ve Dilsel Gelişim 

Psikomotor Gelişim 

Yaratıcılık Gelişimi 

Yaşadığımız dünyayı tanıma ve anlama 

Gelişimleri takip edilir değerlendirilir ve gelişimi desteklenir.

 

Anne-Baba Eğitim Semineri

OKULUM, ÇOCUĞUM ve BEN 

Amaç; 
Okul ortamı çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişim alanlarının desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun okula karşı olumlu duygular içerisinde olması gelişim alanlarındaki performansını etkileyecektir. Çocuğun okula karşı olumlu tutumları geliştirmesinde önemli basamaklardan biri ailedir. Bu sebepten okulumuz ve ebeveynlerimizin işbirliği içinde verimli öğrenme sürecini destekler nitelikte seminerler düzenlemekteyiz.
Alanlarında uzman psikolog ve üniversite öğretim görevlileri tarafından verilecek olan bu seminerlerde ailenin bu süreçteki katkıları konusunda bilgilendirmeler yapılacak ve strateji geliştirmelerine yardımcı olunacaktır.

Eğitim Sürecinde;

-Okulun beklentileri,

-Veli rolleri,

-Aile Tutumları ve veli rolleri,

-Veli olarak iletişim becerileri,

-Okul hayatı ve aile hayatı,

-Sorun durum stratejileri.

gibi konular ele alınacaktır.