HAREKET EĞİTİMİ

Okulöncesi dönem çocuğunun en önemli ihtiyacı harekettir. Gelişiminin sağlıklı ve doğru şekilde seyri için doğru hareket eğitimi oldukça önemlidir. Koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, tutma vb. hareket becerilerinin kazanıldığı okulöncesi dönem bütün çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam için gerekli temel becerilerin geliştiği dönemdir. Bu nedenle, bu hareketlerin sergilendiği döneme temel hareketler dönemi de denebilir. (Gallahue 1982, Wickstrom 1977, Cratty 1973). Okulumuzda; çocuklara doğru hareket eğitimi ve sağlıklı gelişim için geçerli spor becerilerin kazanılması için işinde uzman eğitmenlerle çalışmaktadır. Derslerimizde: Yılsonuna kadar çocukların gelişimleri doğrultusunda hedeflenen becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

SATRANÇ

Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada: taşların isimlerini, görevlerini,satranç tahtasını, taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler. Bu becerileri öğrenirken çocuklarımızda; problem çözme becerilerinin gelişmesini, zamanını dikkatli kullanarak hareket etmeyi, beklemeyi beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırılarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz. Bunları masal (masallarla satranç), boyama ve oyunlar yardımıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.

YARATICI DRAMA

Oyun oynamak, çocuklar için yaşamlarındaki en değerli şeydir. Çocuklar oyun oynayarak; sosyal ilişkileri geliştirmeyi, insanlarla iletişim kurabilmeyi, kendilerini tanıyabilmeyi, problem çözmeyi yani yaşamı öğrenirler. Yaşamı anlamak onlar için kolay değildir. Çocukların katıldığı drama çalışmaları oynarken özgürce keşfetmelerini sağlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama çalışmalarıyla çocuklarımızda bu becerilerin gelişmesini hedeflemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR 

Çocuklar doğaları gereği dokunarak ,keşfederek öğrenmeyi sever. Görsel sanatlar derslerimizde de çocukların duygularını, hayal güçlerini sanat etkinlikleri ve materyalleriyle farklı teknikleri çocuklara öğreterek onların kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Bunu yaparken, el-göz koordinasyonlarının gelişimini destekliyoruz. En önemlisi çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek farklı, özgün ürünler oluşturmalarını, paylaşıp anlatmalarını bekliyoruz.

ORF VE MÜZİK EĞİTİMİ

Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır. Bu noktadan hareketle Orff yaklaşımı ile yaptığımız müzik derslerinin amacı: bireysel yaratıcılık yoluyla estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesidir. Orff eğitimi için önemli olan içinde var olan müziği ve müzik yapma duygusunu, en temel ve saf haliyle dışa vurabilmesidir. Biz bunun için ilk aşama olarak çocuğun kendi potansiyelinin farkına varmasını ve bunu geliştirmesini sağlayarak çocuğun gruba katkıda bulunmasını ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Daha sonraki aşamada da; Doğru nefes alıp, vermelerini, ritim duygularını basit enstrumanları tanıtarak ve kullandırarak geliştirmeye çalışıyoruz.