DESTEKLEYİCİ EĞİTİM ETKİNLİK GÜNLERİMİZ

Eğlenerek ve yaşayarak öğrenmeyi hedeflediğimiz bir programın içerisine kattığımız değişik etkinliklerle bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle haftanın farklı günlerine denk gelecek şekilde düzenlediğimiz etkinliklerimiz Ekim ayında başlayarak günün belirli zaman ve mekanlarında gerçekleştirilecektir. Bu amaçla belirlediğimiz etkinlikler;

PAZARTESİ: OYUNCAK GÜNÜ 

Evlerinden kendilerine ait bir oyuncağı getireceği bu günde çocuklarımızın paylaşım duygusunu geliştirmenin yanı sıra işbirliği yapma, grup faaliyetlerine katılma, gerektiğinde liderlik yapma, oyun kurma ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın getireceği oyuncağın, kendi tercihi olması beklenmekle birlikte, seçilen oyuncağın çok küçük parçalar içermemesi, olumsuz model içerecek şekilde olmaması ve maddi değerlerinin çok yüksek olmamasına özen gösterilmelidir.

SALI: KİTAP GÜNÜ

Bu çalışmada kitap kullanma alışkanlığı, yaratıcılık, soru çözme, hayal gücü, etkin dinleme, kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kaynaklarla tanışmaları da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencimizin üzerinde ismi yazılı, evden getireceği özenle seçilen bir kitap olacaktır ve okunan kitap hafta içerisinde geri gönderilecektir.
ÇARŞAMBA: GÖSTER-ANLAT GÜNÜ

Göster-anlat çalışması çocukların evden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşya ya da nesneyi grup önünde arkadaşlarına göstermesi ve onunla ilgili bir tanıtım yapmasını kapsamaktadır. Bu uygulamayla topluluk önünde konuşma, gözlem yapabilme ve ayrıntıya dikkat edebilme, soru sorma becerilerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Göster anlat gününde her hafta belirlenen öğrenciye göster anlat torbası verilerek evinden kendi belirlediği bir nesneyi, getirmesi istenir. Bu nesneyi önce arkadaşlarına gösteririr, uygunsa elden ele geçirilmesi, dokunulması, ilgili özelliklerin tanıtılması, arkadaşlarının soru sormaları, sorulan soruların cevaplandırılması ve nesnenin tanıtımından sonra ayrılan özel bir yerde sergilenmesi aşamaları izlenmektedir.

PERŞEMBE: PUZZLE GÜNÜ

Puzzle gününde öğrencilerimizin evlerinden getirdikleri yaşlarına uygun puzzleları okulda tamamlanmaları istenerek parça-bütün ilişkisi kurma, dikkatini toplama, odaklanma ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 

NOT: 
Okula getirilen oyuncakların yaş gruplarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Ayrıntılarıyla birlikte açıkladığımız eğitim çalışmalarımızın bireysel hedeflerinin yanında kendine ait bir nesnenin paylaşımı, okula zamanında getirilmesi, korunması ve tekrar eve götürülmesi konusundaki genel hedeflere de hizmet etmektedir. Belirlenen hedeflerin kazandırılmasında vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

HAFTANIN KELİMESİ: 

Çocukların araştırma yapabilme, sorumluluklarını yerine getirebilme ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklemek ve kelime dağarcıklarını zenginleştirmek amacı ile uygulanan çalışmalardır. Her hafta belirlenen bir kelimenin hafta başında çocuklara söylenerek araştırmaları istenir. Haftanın son günü çocuklara kelimenin anlamı sorulur.