3 yaş Aktif Oyun Grubu

3 Yaş Aktif Oyun Grubu çocuklarımıza deneyimli eğitimciler eşliğinde kendi gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan sınıflarda sadece

“alışma sürecinde geçerli olmak üzere”

Haftada ;

2 yarım gün,

3 yarım gün,

4 yarım gün,

5 yarım gün

3-4 yaş Aktif Akademik Eğitim Programı

4 yaş Aktif Akademik Eğitim Programı

L.U.G.O da güne bu eğitim programının en değerli zaman dilimi olan “Circle Time” (çember saati) sohbetleriyle birlikte ilgi köşelerindeki oyunlarımızla ilgili planlama yaparak başlıyoruz.

Çalışma ve hatırlama zamanlarımızı tamamladıktan sonra sabah sohbetleri ve grup oyunları oynuyoruz.

4 yaş grubumuza uygun ders programı ve içerikleri ile çocuklarımızın eğlenerek, yaparak ve yaşayarak “aktif” bir şekilde günlerini geçirmelerini amaçlıyoruz.

5-6 yaş İlkokula Hazırlık Sınıfı

Bu gruplarda yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el-göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda, farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir. Bu grubun sınıf öğretmenleri düzenli olarak 1. Sınıf öğretmenleri ile planlama toplantıları yaparak, çalışmaları hakkında geri bildirimde bulunurlar.

Ses Çalışmaları: Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla programımızda ses ve okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir.

Çizgi Çalışmaları: Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.