ALAN VE DOĞA GEZİLERİ

Aktivitelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan okul dışı gezilerimiz uyguladığımız eğitim programına paralel olarak şekillenir.

Okul dışı geziler çocuklarımız için önemli bir yer tutuyor. Bilinçli olarak oluşturulmuş bir gezi programının çocuklarımıza salt teorik bilgilenme yerine yaşamın pratiği içinde öğrenme olanağı sağlaması açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir.
“Okul öncesi eğitimde görsellik öğrenmeyi arttırıcı bir etkendir” 

felsefesi ile çocuklarımızın gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerinin gelişmesi ve programımızda işlenilen konuyu içselleştirmeleri açısından yapılan sosyal aktivitelerin ve alan gezilerinin destekleyici nitelikte olmasına özen gösteriyoruz. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve yaratıcılığın gelişmesi için bu tür geziler önemli birer fırsattır. Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekler. Sonuç olarak çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar.