Çocuklarımızı özgür, öz güveni tam ve konuşma becerileri yükselirken bilişsel gelişimlerini yaşlarına uygun seviyede en üst düzeye çıkarmaktır… Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.